NEKAJ NOVIC :-)

3D printanje senzorjev polnosti uličnih posod za OJO

November 2022
3D printanje senzorjev za OJO

3D printanje senzorjev za OJO

Senzorji za OJO so 100% plod SLO znanja, tako kot aplikacija za vpogled stanja in organizacije odvoza.
Dnevno nastajajo pod našo streho s pomočjo 3D printerjev.
Verjamemo, da bo do konca 2022/začetek 2023 vsaka ulična zbirna posoda za OJO v Sloveniji opremljena z inteligentno tehnologijo "i-Bin".

Postavitve senzorjev polnosti v zbiralnike OJO se nadaljujejo

November 2022

Kontrola količine zbranega OJO
Manjši stroški sistema
Manj izpustov CO2
Pregled stanja na PC-ju, tablici, pametnem telefonu
Lažje organiziranje odvoza
Letni podatki vsakega zbiralnika
...
Postavitve senzorjev se nadaljujejo !

Internacionalna razstava ECOMONDO Rimini Italija - zaključena :-)

November 2022

Začelo se je z ekološkim prevozom, nadaljevalo na našem sejemskem prostoru in zaključilo z enakim eko prevozom.

Sistemi zbiranja OJO, naši novi senzorji polnosti posod in aplikacija v ozadju sistema so bili za marsikoga lepa novost.

Želje po eventuelnem sodelovanju so prihajale iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Španije, Finske, Malte, Italije...res je bilo pestro.

Za naše podjetje res lepi dnevi.

Hvala vsem obiskovalcem, mojim partnerjem in čisto posebnemu zelenemu pomagaču

So vaši ulični zbiralniki šli v šolo?

Januar 2022

Od februarja dalje se začne zgodba sistema "i-Bin" ! 

S slovenskim znanjem in s pomočjo inteligentnih zabojnikov, do digitalizacije zbiranja odpadkov v vsakem komunalnem podjetju.
- Vzpostavitev bolj učinkovitega in še racionalnejšega sistema zbiranja in odvoza odpadkov
- Imeti vedno na dosegu klika podatke o lokaciji in polnosti vsakega zabojnika
- Optimizacija poti vozil namenjenih za praznjenje zabojnikov
- Kontrola nad sistemom praznjenja
  ...

V Kranju se dogaja !

Oktober 2021

Prijava na razpis LAS za pridobitev sredstev EU iz sklada ESPR za postavitev sistema zbiranja OJO iz gospodinjstev pod imenom "Gorenjsko odpadno olje". 
Promocija bodočega projekta OJO, promocija sedanjega projekta za zmanjševanje volumna plastenk in pločevink. 

Učenje poteka na šolah, škrat Kranček razpisuje nagradno igro, na ulicah se vrstijo osveščevalni dnevi,...no, lepo je !
Osveščanje občanov o projektih v mestu
Zmanjšanje volumna plastenk in pločevink
Učenje šolarjev
Škrat Kranjček in svoja igra
Dobre ideje za čistejše okolje
Delimo stiskalnice za plastenke in pločevinke

Obeležitev zagona na madžarskem !

September 2021

Naši partnerji iz podjetja Biotrans (HU) danes obeležujejo zagon sistema zbiranja odpadnega jedilnega olja iz madžarskih gospodinjstev. Občani so noviteto odlično sprejeli, kar se kaže na vedno večjih količinah zbranega OJO, ki ne konča več v mestni kanalizaciji, rekah, čistilnih napravah in podtalnici.
Vedno nova madžarska komunalna podjetja in mestne oblasti si želijo čim prej postaviti tak sistem zbiranja OJO. Zato je pravi čas za tako torto!

Bravo Biotrans! Na še veliko lepih projektov!

"CiCi EKOLOGI"

24.junij 2021

Ekologija nas spremlja vse življenje, zato v vrtcu otroke ozaveščajo o pomenu ločevanja odpadkov in ravnanju z njimi. Tokratna tema je odpadno jedilno olje. Pomembno je, da že v zgodnjem otroštvu iščemo priložnosti, ki bi otroke popeljale do spoštljivega odnosa z naravo, naše CiCiEKOLOGe bo zagotovo...tako pravijo v Komunali Novo mesto.
In takole nadaljujejo:
»Ker naravi mi bi radi pomagali,
odpadno jedilno olje v zbiralnik bomo dali.
Ta plastenka vaša bo postala,
odpadno olje vam bo shranjevala.
Če želite jo vzemite in za čisto okolje poskrbite.«
Ni kaj...Hvala Komunala Novo mesto !
Svet z vašo pomočjo postaja še malo lepši.
No, to pa še jaz dodam:
Ohranimo in po možnosti še dodatno izboljšajmo naš sedanji svet, ki ga bodo ti mali junaki za nami podedovali. Čistega zraka in dobre pitne vode vsem prihodnjim rodovom CiCiekologov !
Danes plakat...
Pojutrišnjem... prihodnost.
Jutri delavnice...

Evo, pa so...Dostavljene ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke v Komunalo Kranj !

23.junij 2021

Gospodinjstva bodo v naslednjih dneh brezplačno prejela stiskalnice.
Zmanjšali bodo volumen zbrane embalaže in povečali osveščenost občanov.
Lep ekološki projekt in konkreten korak v pravo smer.
Bravo Komunala Kranj in Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko!

Budimpešta ločuje odpadno jedilno olje :-)

23.04.2021

Tudi naši partnerji, podjetje Biotrans iz Budimpešte dobili že drugo pošiljko uličnih zbiralnikov. Tokrat smart ulični zbiralniki z sistemom Oilplan, ki pošilja podatke o polnosti posode.
Bravo Biotrans...veliko uspehov vam želimo

Komunala Kranj v vseh Občinah pod njihovim delovanjem razdeljuje ročne gospodinjske stiskalnice za plastenke in pločevinke

22.04.2021

SPOROČILO ZA JAVNOSTStisk kot blisk ob svetovnem dnevu Zemlje

Kranj, 22. april 2021 – Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje je Komunala Kranj d.o.o. županom občin, kjer izvaja GJS zbiranje odpadkov, simbolično izročila prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. Vsi uporabniki jih bodo postopoma prejeli na dom. Osnovni namen je zmanjšanje prostornine odpadkov: manjša prostornina odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik za odpadke.


Svetovni okoljski dnevi so opomnik za vse nas, da poudarimo pomen posameznih služb in ravnanj posameznikov za čisto okolje. V Komunali Kranj d.o.o. redno obeležijo tovrstne dneve z druženjem z uporabniki na dnevih odprtih vrat, ki jih trenutne epidemiološke razmere sicer ne dopuščajo, hkrati pa se celo leto zavedajo pomembnosti sporočil posamezne pobude. Svetovni dan Zemlje njeni prebivalci zaznamujemo vsako leto 22. aprila že več kot petdeset let. To je pomemben dan za naš planet, saj ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta na katerem živimo. Letošnji svetovni dan Zemlje poteka v znamenju obnavljanja našega planeta pod sloganom Obnovimo Zemljo (Restore Our Earth™).

Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanju pogojev, ki omogočajo zdravo življenje je v tem času je še posebej pomembno, zato je direktor kranjskega komunalnega podjetja, Matjaž Berčon ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje simbolično podelil prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink, prejeli pa jih bodo vsi uporabniki, kjer komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranje odpadkov. Uporabniki Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko bodo na dom prejeli praktične naprave: »Vsem gospodinjstvom bomo na dom postopoma dostavili stiskalnice. Osnovni namen naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink. Stiskalnice bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi uporabniki,« je povedal direktor komunalnega podjetja.

Pri zbiranju odpadne embalaže se srečujemo z veliko prostornino teh odpadkov. Pri uporabnikih se pojavljajo potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno embalažo (rumeni pokrov), a so tudi zabojniki za odpadke določena obremenitev za okolje. Nameščanju dodatnih ali večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene zabojnike s kartonsko embalažo, plastenkami in pločevinkami se lahko izognemo tako, da pred odlaganjem zmanjšamo prostornino embalaže. Odpadno embalažo pred odlaganjem v zabojnik izpraznimo in zložimo ali stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino. Tako se lahko izognemo prenapolnjenim zabojnikom za odpadke.

»Premajhni zabojniki pred hišami in večstanovanjskimi objekti so problem. Manjši volumen odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik. Ogromni kupi odpadne embalaže pomenijo veliko težavo pri začasnem skladiščenju, ki ga moramo zagotavljati v komunalnem podjetju in posledično so visoki tudi transportni stroški odvoza velike količine odpadne embalaže.  Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže, lahko vplivali na ceno storitve zbiranja odpadkov. Zmanjšana prostornina namreč pomeni manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj pritiska na cene storitev,« je akcijo z besedami podprl direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.

 

 

Svetovni dan Zemlje pa bodo občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov proslavile tudi tako, da se lahko pohvalijo z vstopom na pot do družbe brez odpadkov. Zastavljene aktivnosti v projektu pridobivanja naziva Zero waste občina in dejavnosti na poti do družbe brez odpadkov so v polnem teku. Predstavniki občin, komunale ter člani različnih društev se že srečujejo na razširjenih delavnicah Zero waste v izvedbi predstavnikov Ekologov brez meja, ki so osredotočene na reševanje izzivov v različnih bivalnih okoljih. Cilj prvih srečanj je bil osredotočenost na prikaz čim bolj podrobne slike stanja in iskanje učinkovitih ukrepov. Tudi v luči zero waste prizadevanj, bodo stiskalnice v pomoč pri zmanjševanju prostornine odpadnih plastenk in pločevink. S sledenjem natančnim navodilom na stiskalnici bo odpadna embalaža dobila zagotovo bolj vitko podobo.

Embalaži se v življenju težko izognemo, se pa lahko potrudimo in kupujemo odgovorno. Ne pretiravamo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izbirajmo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalnim listkom, vrečko ali košaro. Uporabniki na področju, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, vestno ločujejo in sortirajo odpadke. Še vedno pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni.

 

»Ta pripomoček bo zagotovo prišel prav v vsakem gospodinjstvu, saj se doma običajno nabere največ prav tovrstne embalaže. Uporaba je res preprosta in če bomo stiskalnico redno uporabljali, zagotovo ne bo treba odnašati embalaže v zabojnike tako pogosto kot zdaj. Prinaša pa še številne druge prednosti, kakor je strnil direktor Komunale Kranj. Nenazadnje nas bo ta pripomoček v kuhinji redno opominjal, da se z odpadki lahko ravna še bolj skrbno oziroma racionalno.

Vseeno pa je najboljši tisti odpadek, ki sploh ne nastane, zato bodimo pozorni tudi na to. V Kranju imamo zelo kakovostno vodo, kar potrjuje tudi certifikat Voda iz pipe. Večkrat ko se bomo odžejali na ta način, manj bo plastenk, če gremo na pot, pa bo dobrodošla steklenica ali bidon. Pogumno sledimo poti do družbe brez odpadkov,« je pozval podžupan Janez Černe, ki je od direktorja Komunale prejel stiskalnico.

 

»Občanke in občani bodo lahko z doslednim zmanjševanjem prostornine odpadne embalaže naredili dodaten prostor v svojih zabojnikih za odpadke. Plastenke in pločevinke s priročno stiskalnico preoblikujemo ter vsi skupaj prispevamo k racionalnemu ravnanju z odpadki,« je po preizkusu povedal župan Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur.

Ivan Meglič, župan Občine Naklo: »Velika količina odpadne embalaže je izziv s katerim se soočamo vsakodnevno. Problematičen je volumen tovrstnih odpadkov pri zbiranju in odvozu, predvsem pa pri odlaganju, saj potrebujemo veliko prostora. Stiskalnice, ki jih bodo prejela vsa gospodinjstva v naši občini, so praktičen pripomoček pri zmanjševanju prostornine plastenk in pločevink. Bolj bodo stisnjene, več jih bomo lahko zbrali v zabojnikih za odpadke. Tako lahko vsi skupaj zmanjšamo obremenitev na okolje in prispevamo k bolj racionalnemu ravnanju z odpadki.«

Rok Roblek, župan Občine Preddvor: »S skrbnim zmanjševanjem prostornine plastenkam in pločevinkam lahko občani vplivajo na zniževanje stroškov ravnanja z odpadki in posledično tudi na ceno storitve. Praktična naprava bo v pomoč vsakemu gospodinjstvu, rokovanje z njo pa je zelo enostavno.«

Andrej Karničar, župan Občine Jezersko: »Tako kot je pot na visoko goro sestavljena iz mnogih drobnih korakov, tako je naša pot k ohranjanju narave sestavljena iz drobnih sprememb naših navad in ravnanj. Ena od teh je zmanjševanje volumna odpadne

No, naše skladišče/show room počasi dobiva željeno obliko...še malo, pa bo

Februar 2021

Nove oblike zvoncev 3.000 litrov in nove ulične zbirne posode 1.100L bodo krasile dele mestnih četrti bodočnosti.

Biox-i bodo skrili plastične zabojnike v centru mesta, Olivke bodo zbirale odpadno jedilno olje, posode Eco work bodo zbrale OJO v restavracijah, male posodice 5L,7L,10L bodo zbrale organsko frakcijo v gospodinjstvih, posodice Battery max bodo zbrale odpadne baterijske vložke, posodice Safety Max pa odpadne, z rokom pretečene tablete, komposterji pa poskrbeli za domače kompostiranje...

Rešitev je veliko in še več jih bo v vpogled v naslednjih dneh.

Kako polepšati videz mesta ?...NOVI zvonovi za ločljive frakcije v 2021 !

Februar 2021
Več pa v "Naši ponudbi".
Novi - najlepši - ulični zvonovi 2021
Papir-Karton, embalaža, steklo, organski odpadek ...

Skladišče se seli na novo lokacijo...lepo bo !

Januar 2021

Skladišče se seli na novo lokacijo...v Šempeter pri Novi Gorici.
Čiščenje, pleskanje, montaža regalov in vse dodatne prenove bodo še svoje dodali za dodatno veselje pri otvoritvi nekje v začetku februarja :-)
Prva dela na novi lokaciji skladišča

Aplikacija OJO ... AKTIVNA !!

December 2020.

Vzemi svoj mobilnik v roke, pojdi na www.ojo.si in si oglej kje v Sloveniji lahko oddaš odpadno jedilno olje :-)

Z klikom na "Prikaži pot", pa vas popeljemo direktno do željene lokacije ulične zbirne posode ali zbirnega centra.
Lokacij je še več in jih tedensko dodatno vpisujemo.
Nič več izgovorov kam z jedilnim oljem :-)
www.ojo.si

Bronasta medalja na sejmu inovacij ARCA 2020 v Zagrebu :-)

November 2020
Bravo BiMas in Kmetijski inštitut Slovenije :-)
Filtrirna postaja za OJO
Bronasta medalja, Sejem inovacij - Zagreb 2020

Otvoritev nove proizvodne hale naših partnerjev v Bologna (ITA).

September 2020

Družinsko podjetje družine Camoli obstaja že 60 let.
Nova generacija bratov, pelje dejavnost zadnjih 20.
Glede na male otroke, ki so tekali okoli novega poslopja, pa vem, da se bo ta zgodba o uspehu nadaljevala tudi v bodoče.
...Ko pa po treh urah vožnje naletiš na Slovensko zastavo, veš, da si tudi ti del te družine

Nova spletna stran in aplikacija za mobilnike !


September 2020

Dnevno vpisujemo lokacije zbirnih centrov in uličnih zbirnih posod Komunalnih podjetij.
Že kmalu bo preko mobilnih telefonov na strani www.ojo.si možno videti kje so vsa odjemna mesta za odpadno jedilno olje v Sloveniji.
Z klikom na najbližjo ulično zbirno posodo ali zbirni center, pa vas s pomočjo Google zemljevida pripeljemo prav do cilja.
www.ojo.si

Virtualna razstava Future circles - Prihodnost krožnega gospodarstva v virtualni Gospodarski zbornici Slovenije.


Poletje 2020

Naše podjetje BiMas d.o.o. "Rešitve za okolje" v sodelovanju z Kmetijskim inštitutom Slovenije dobite v medetaži.
Otvoritveni video si lahko ogledate na:
https://youtu.be/k0p0JNfF_7c
Naš prispevek:
"Ponovna uporaba odpadnega jedilnega olja, kot pogonsko gorivo - Krog je sklenjen" pa s klikom na našo virtualno TV v medetaži razstave.
https://www.gzs.si/future-circles/vsebina/Virtualna-razstava

Bravo Komunala Novo mesto !! Spodaj klik na reportažo lokalne TV Vaš kanal

Maj 2020

Bravo Komunala Novo mesto !!

Pa je postavljena prva ulična zbirna posoda.
V naslednjih dneh bo nameščenih 15 takih posod.
Sistem pa se bo v kratkem razširil z dodatnimi uličnimi zbirnimi posodami tudi v preostale dele mesta.
Brezplačno bodo občanom razdelili tudi male gospodinjske posodice 2,2L s katerimi zbiramo odpadno jedilno olje v gospodinjstvu.
Ko je posodica polna, jo odnesemo do najbližjega uličnega zbiralnika in olje odlijemo.
Ampak pazite...ulični zbiralniki so namenjeni zbiranju odpadnega JEDILNEGA in ne motornega olja.

Vrusi pridejo in grejo. Naša Slovenija in naše okolje pa ostajajo. Naj nam naša stripovska grafika podari nasmeh v teh posebnih prazničnih dneh, vzpodbudi pozitivne misli in oblikuje delček naše prihodnosti. Lepe Velikonočne praznike !

April 2020

Res lepo !!!...Komunala Trbovlje opremila kar 4 vozila z novo grafiko...Komunalček in Perkmandeljc spodbujata poleg ostalih frakcij, tudi ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Februar 2020

Komunalček in Perkmandeljc vzpodbujata zbiranje OJO v Trbovljah
Ločujmo z komunalčkom in Perkmandeljcem :-)
Na 4 komunalnih vozilih nova grafika

BiMas na sejmu Ecomondo Rimini (ITA)...Odpadno jedilno olje kot pogonsko gorivo

November 2019

Odpadno jedilno olje kot pogonsko gorivo
Ecomondo 2019
...in Štajersko gospodarsko zbornico
V sodelovanju z Kmetijskim inštitutom Slovenije...

Ulično zbiranje odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev v Sloveniji vedno bolj prisotno

Februar 2019

INFO...Komunalna podjetja v Sloveniji postavljajo sistem uličnega zbiranja odpadnih jedilnih olj (OJO) iz gospodinjstev.
Nekatera tudi preko razpisa s pomočjo sredstev LAS.

Na ekološke otoke se poleg obstoječih zbirnih posod postavlja zbirne posode za OJO volumna 200L.
Gospodinjstvom se razdeljujejo male gospodinjske posodice za zbiranje OJO volumna 2,2L / 3,5L ali 5,5L.

V šolah se vrstijo delavnice na to temo.
Občane se preko medijev obvešča o poteku projekta.

Predvidevamo, da se bo do konca 2020 ulično zbiranje odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev postavilo, vsaj pilotno, drugje pa kar s celotnim pokritjem gospodinjstev, po večini slovenskih mest.

No, na vsak način smo na pravi poti in korak naprej.
Narava nam bo hvaležna, voda pa čistejša.

Zbiranje odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev in njegova uporaba predstavljeno tudi na ekološkem sejmu Ecomondo v mestu Rimini (ITA).

November 2018
Razstavni prostor Ecomondo v Rimini (ITA)
Ecomondo 2018
Ecomondo 2018

NOVO!! Easy trolley 45L

Marec 2018

Posoda za ločeno zbiranje na koleščkih...več informacij s klikom na spodnji gumb Ločeno zbiranje "Indoor"

Malo za darilo in malo za okolje !

December 2017

V decembru in januarju komunala Nova Gorica razdeljuje gospodinjstvom dodatne posodice in biovrečke za zbiranje organskega odpadka.

V Grgarju še vedno diši po cvrtih dobrotah...odpadno olje pa se s pomočjo otrok zbere na otoku pri šoli...mega ej !!

November 2017
Malo vprašanj...
in nagrada je tu :-)
malo odgovorov...

Okoljska nagradna akcija "JUHUHU SMETI" v sodelovanju z Lokalne Ajdovščina...

Maj 2017
JUHUHU, SMETI! - SODELUJTE V NAŠI OKOLJSKI NAGRADNI AKCIJI

"Odpadki so naša resničnost. Z njimi živimo in le redki posamezniki zares skrbijo in se trudijo, da bi bilo teh odpadkov manj. Kako pa se vi spopadate z odpadki? So za vas odpadek ali surovina, s katero ustvarite kaj uporabniga in zanimivega? Pošljite nam svoje mojstrovine, zaupajte nam, zakaj jih uporabljate in kako so nastali in objavili jih bomo na spletni strani Lokalne Ajdovščina. Najboljše pa čakajo bogate nagrade, ki jih podarja podjetje Bimas!"

Hvala Dijaški dom!
In hvala Pavlina za poslano ! :-)
Sedeli bodo na novo oblečenih foteljih...
Okvir za sliko iz odpadnega papirja pa uporabili kot unikatno darilo.
Hodili naokoli z fensi torbicami iz zlomljenih dežnikov...

Hvala srednja šola Veno Pilon !
Hvala Melita za poslano ! :-)
Zvečer si bodo prižgali romantični svečnik iz starih cd-jev...
Nekdo pa bo lepši z novim lepotnim salonom iz tulcev čipsa in plastenk.
Rožca bo dobila svoj prostor v pregoreli žarnici...

Hvala otroci na delavnicah "Ajdovščina v maju".
Hvala Nika Škofič :-)
Nekdo bo razstavil umetnino iz starega slemenjaka...
Nekateri pa bodo dodali malo glasbe na ajdovske ulice z inštrumenti iz kartonskih tulcev in kosov blaga.
Nekdo bi lahko odprl trgovino z torbicami iz odpadnih kosov usnja in umetniških ovitkov za knjige...

In seveda... HVALA Kristina Petrović za idejo in koordinacijo.
Lepa ideja polepša svet :-)

Nagrade še čakajo...najboljše razglasimo v sredo 7. junija :-)
1. nagrada...termo komposter 310L
3. nagrada...stiskalnica za plastenke in pločevinke
2. nagrada...trojček za ločeno zbiranje

Akcija Komunale Nova Gorica in osnovnih šol.

April 2017

Dan Zemje 22. april 2017.

Komunala Nova Gorica in osnovne šole iz šestih občin, udeležene v projektu, so v tednu pred dnevom Zemlje razdelili učencem letake s katerimi so želeli podčrtati pomembnost zbiranja odpadnega jedilnega olja.

Vsaka šola je na svoj način izpeljala akcijo.

Zahvala ravnateljem oš Kanal, oš Deskle, oš Brda, oš Milojke Štrukelj in Ledine, oš Fran Erjavec, oš Šempeter, oš Renče in oš Miren... z vašo pomočjo postaja svet še lepši !

Veliki trgovci pristopili k pilotnemu projektu zbiranja odpadnega jedilnega olja na goriškem.

December 2016

Postavljene so zbirne posode za odpadno jedilno olje pred Qlandio, Mercator center in Supernovo.

Zahvala gre predvsem vsem trem vodjem centrov za hitro odločitev pristopa in pomoči pri zbiranju odpadnega jedilnega olja v Novi Gorici.

Ljudje sprejemajo odločitve in oblikujejo svet !

Že v naprej pa hvala in srečno 2017 vsem občanom, ki bodo ob obisku centrov, svoje odpadno jedilno olje odlili v zabojnike. 

Igor Jarc, BiMas d.o.o."Rešitve za okolje"

Qlandia

Zastavica na posodi Qlandia Nova Gorica
V bližini glavnega vhoda
Postavitev posode ob parkirišču za kolesa

Mercator center

Zastavica na posodi Mercator center Nova Gorica
Ob glavnem vhodu pokritega parkirišča
Postavitev posode pred Mercator centrom v Novi Gorici

Supernova

Zastavica nad zbirno posodo Supernove
Levo od glavnega vhoda
Postavitev posode pred Supernovo

Posebna zahvala pa še fantom iz Komunale Nova Gorica :-)

Razdelitev posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Novi Gorici

November 2016
Najprej malo teorije...
...stisk roke z županom...
...potem veselje ob darilcu...
...malo pogovora...
...malo radovednosti...
...malo veselja...
...pa še strokovno mnenje glavnih akterjev projekta :-)...
...otroci, starši, občani...v mrzlih in vročih dneh bom čakala vaš obisk...vaša Olivia :-)
...in še dopolnilo k prejšnji izjavi :-)...

Razdelitev posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Renčah

Februar 2017
Podžupan, okolje in prostor in komunala Nova Gorica...
No, pa pokažimo kako se to dela :-)
Vsi do zbirne posode...

Obisk posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja učencev OŠ Solkan

Januar 2017
Vse do zadnje kapljice...
In z nasmehom :-)
Vsi skupaj...

Razdelitev posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja šolarjem Deskel

November 2016
Minutke z županom občine Kanal in vodjo ravnanja z odpadki Komunale Nova Gorica
No, pa preizkusimo nove igračke...
Pomoč ravnateljice in učiteljic

Razdelitev posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Brdih

Januar 2017
Malo učenja
In žur ob zbirni posodi
Vsak po svojo posodico

Razdelitev posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja Mirenskim šolarjem

November 2016
Otroci, povejte vašim staršem, da odpadno jedilno olje NE sodi v straniščno školjko
Župan, učiteljice in otroci z istim ciljem
Saj je res lahko...in še full dobro !

Postavitev zbirnih posod za odpadno jedilno olje na Goriškem

Oktober 2016.

V sodelovanju z komunalo Nova Gorica in šestimi okoliškimi občinami se je začel pilotni projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz naših gospodinjstev.
V 20.000 gospodinjstvih na našem območju se porabi cca 500.000 litrov olja letno. Dosedaj je veliko olja ubralo najlažjo pot preko odtokov in wc školjk, preko naših kanalizacij do naše Soče, Vipave...

Hvala vsem občanom, ki boste tudi v tej začetni fazi projekta, ko je zbiralnikov po vašem mestu še malo, naredili korak do njih in oddali to zelo uporabno a tudi zelo škodljivo surovino.
Postavitev Olivia 200 Nova Gorica (ploščad pred OŠ Fran Erjavec)
Postavitev Olivia 200 Solkan (Ul. Borisa Kalina -blizu šole)
Postavitev Olivia 200 Nova Gorica (ekološki otok nasproti OŠ Ledine)
Postavitev Olivie 200L, Renče (ekološki otok pred šolo)
Postavitev Olivie 200L, Miren (ekološki otok pred šolo)
Postavitev Olivie 200L, Šempeter (ekološki otok pred šolo)
Postavitev Olivie 200L, Kanal (ekološki otok pri šoli)
Postavitev Olivie 200L, Brda (ekološki otok pri šoli)

Plakat zbiranja odpadnega jedilnega olja

Oktober 2016

Oglaševanje

Oktober / november 2016 / december 2017
Goriška
Primorske novice
Facebook MONG
Spletna stran občine Brda
Glasilo...Mirenski glas 2016

Razdelitev bioposodic in biološko razgradljivih vrečk v občine pod okriljem komunale Nova Gorica

September 2016
Bioposoda z biovrečko
Posode čakajo na delitev
Nalepka na pokrovu

Postavitev zbirnih posod za odpadno jedilno olje na Koroškem

Marec 2016.

Naš partner, podjetje OK!OLJE, je v sodelovanju z župani osmih občin postavilo prve zbirne posode.
Roberth in Gašper...hvala za vajin trud.
Postavitev Koroška
Postavitev Koroška
Postavitev Koroška

Odpadek je surovina iznajdljivih ljudi

Pozdravljeni poslovni partnerji in tisti, ki ste prvič na naši spletni strani...
Zbiramo slike in opise vaših izdelkov iz odpadnih materialov katerim ste dali novo življenje.

Pošljite nam vaše fotografije na info@bimas.si...z veseljem jih objavimo.

Egazz - Prenosni kostanjepek.

Kolo od Igorja, sesalec od Majde, pekač od Cilke, stol od Irene, baterija od Uroša, motor od Polota,
ideja od Iztoka in kostanj je pečen...

Iztok, kapo dol...hvala za fotografijo !


Za vse ljubitelje off road-a pa vsa oprema na spletni strani www.egazz4x4.com

BiMas - Hotel za žuželke in senca za psa.

Malo starih kolov od trt. Nekaj starih desk, kritine in kos votlaka, ki so se nekaj časa valili po garaži. Mansarda se uporablja za prezimitev, luxuzna hotelska soba pod njo je namenjena čmrljem, povrtana drva divjim čebelam, atrij z votlakom pa vsako leto zasede martinček.
Obrezane veje so postale senčna postojanka za naše pse.

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco