Politika podjetja

Od leta 2001, ko je podjetje BiMas »Rešitve za okolje« nastalo, je naše osnovno vodilo skrb za okolje.

Preko pilotnih projektov vzpostavitve ali nadgradnje sistemov ločenega zbiranja odpadkov po slovenskih občinah smo si pridobili temelje za izbiro in razvoj kar najprimernejših proizvodov za prodajni program.

Z našimi dobavitelji iz Italije se je z leti pozitivnega sodelovanja in korektnega odnosa ustvarila močna vez, ki se danes odraža v profesionalnem nastopu na slovenskem trgu z vsemi našimi proizvodi.

Z našimi partnerji-kupci po Sloveniji je naš način poslovanja enak. Trudimo se za vzpostavitev trajnih odnosov z polno mero medsebojnega zaupanja.

V našem delu smo in bomo ostali zanesljiv partner.

Zbiranje Odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev !

BiMas d.o.o.
Headquarters: Bilje 178, 5292 Renče
Phone: + 386 5 3054488
Powered by Mosajco CMS
Mosajco